Václav Podestát

Václav Podestát / Portfolio

Pohybuji se v oblastech vizuálního umění a grafického designu. Usiluji o podmanivě jednoduché a konceptuálně propracované situace, které vychází z odpovědného přístupu k prostředí, pojímaného jako síť vrstev a vztahů.

Týnes, vizuální identita, plakát_3