Václav Podestát

Týnes

Nová vizuální identita pro liberecké Krajské týdny pro neziskový sektor využívající zkratku Týnes. Náplní Týnesu je spojovat dohromady neziskové organizace působící v Libereckém kraji a sdílet s veřejností radost ze vzájemné pomoci. Pomoc má mnoho podob, proto je i vizuální styl pojat jako proměnlivá platforma doplnitelná o živou paletu ilustrací či atributů aktuálního ročníku, které odkazují na pestrá odvětví, jež Týnes sdružuje.

vizuální identita / grafický design

implementace v procesu

Klient: Krajské týdny pro neziskový sektor

2023—2024