Václav Podestát

Qualia

Qualia je možné pojmenovat jako stav mysli, kdy se setkáváme se zkušeností z vněšího prostředí, avšak prožitek nelze přesně vystihnout. Dokážeme například popsat fyzikální vlastnosti barvy, její vlnovou délku a optické zachycení okem, co ale znamená její prožitek, jaký je u ostatních, nevíme. Na dvě plátna jsou promítány modrá a červená barva procházející aparátem fólií a větráků. Osobní dosazená zkušenost je zcela ponechána na divákovi, aparát za plátny je záměrně nalezitelný. Práce staví na kontrastu amorfního a krystalického.

multimediální instalace / světelná projekce

dvě plátna se zpětnou projekci a přístupný aparát tvořený větráky, izotermickou fólií a igelitem

2020