Václav Podestát

Slepá skvrna

Série tří projektů do veřejného prostoru v oblasti Papírového náměstí v centru Liberce. Oblast se nachází v samém středu města a přesto se vymyká z pohledu a zůstává spíše vytěsněným okrajem. Navzdory tomu se jedná o lokalitu plnou enigmatických zákoutí a podivuhodných artefaktů. Zpracováno v duchu slepé skvrny coby místa nevědomé absence, zakrytí a prožitku subjektivního příběhu.

tři projekty pro veřejný prostor v oblasti Papírového náměstí v Liberci

2022

1/3 Houština

Práce tematizuje houští jakožto projev slepého místa uvnitř prostředí, jež je vynecháno z ohniska a stává se tak nevědomou hlušinou míjení. Navržená instalace tvořená konstrukcí s reflexním povrchem vchází do houštiny jako prostupná voliéra. Ponechává houští v přirozeném procesu a sjednocuje vnitřní řád s vnějším. Reflexní povrch zdůrazňuje nutnost spojení nevědomého vnímání se snahou o zpětné zachycení, která vede k percepci přítomnosti a přiblížení křehkosti různých perspektiv.

konstrukce s reflexním povrchem, model 1:60

2/3 Městská plocha

Návrh vychází z návaznosti na historickou spletitou zástavbu. Oblasti Papírového náměstí se dříve přezdívalo liberecké Benátky. Z původní hustoty dnes zbyly pouze míjené fragmenty uvnitř vyprázdněné nevyjasněné periferie. Instalace z dvojitého dřevěného plotu odkazuje na tuto nedosažitelnou spletitost. Zakřivený úzký koridor naznačuje mihotavou dočasnost pomíjivých nedosažitelných pohledů. Materialitou se vztahuje k původním organicky se měnícím dřevěným boudám či přístavkům, kdysi zde typickým. Je kontrastem k volné prázdné ploše v majetku města.

koridor z dvojitého dřevěného plotu, model 1:60

3/3 Světelný billboard

Nahrazení reklamního sdělení modrou monochromatickou plochou pokrytou speciálním značkovacím sprejem. Sprej je intenzivně viditelný přinočním osvětlení a zakrývá tak modrý monochrom reflexní prázdnotou. Vzniká zatmění přesaturované slepoty. Ve dne zůstává sprej neviditelný. Záměrem není kritika konkrétního reklamního obsahu, jako spíše poukázání na aspekt přesycení, světelného znečištění a nespavosti. Význam přísloví pod svícnem bývá největší tma a estetika spreje se místně specificky vztahuje k lokalitě. Modrá jakožto jedna z barev spodní hranice viditelného spektra.

intervence, vizualizace a model 1:60