Václav Podestát

Meteo

Téma práce Meteo ukazuje, že vizualita a způsob její prezentace přesahují omezení plochy. Základem jsou fotografie pořízené přes skleněné objekty. Sklo už samo o sobě vlastními optickými možnostmi ukazuje, že realita nemusí být vizuálně konzistentní. Jiný pohled skrz jinou část struktury a pravidla běžného dojmu se stávají neplatnými. Tyto fotografie jsem dále upravoval v počítačovém grafickém editoru. Snímky jsem vrstvil na sebe a posunul hodnotové atributy na maximum. Pomocí efektů prolínání vrstev jsem poté odkrýval optickou sílu míst pořízených fotografií. Rozpohybováním vrstev vznikly dynamické struktury, které se vzájemně při posunu různě sčítají či odečítají a přebíjí se různou silou viditelnosti.

Dynamické obrazy se podobají meteorologickým mapám, na nichž se s principem různé síly vrstev a jejich vzájemného ovlivňování setkáváme také.

pohyblivé digitální obrazy

2018