Václav Podestát

Návštěva

Práce Návštěva rozvíjí tematiku těla jako prostředku, který současně kryje a odkrývá. Světelná projekce a hra vlastního stínu vyžaduje tělesnou participaci, záměrně vyzývá k narušení odstupu a ponouká kolemjdoucího k přítomnému zakoušení skrze sebe samého. Tento akt je konfrontací k průchozí chodbě, do které je projekce umístěna. Chodba nebývá cílem, je častěji spíše přestupním bodem, do kterého vstupujeme na krátkou chvíli s tkvící myšlenkou, že se za chvíli budeme nacházet jinde. Nahlédnutí skrze svou stínovou siluetu vzbuzuje retenci, která navozuje pozornost k neoddělitelnosti pohledu na svět a těla – navzájem do sebe se nořících. Pod bílou světelnou plochou skrývaným obsahem je dlouhý záběr na místo, kam na krátký okamžik přilétají ptáci. Jejich mihotavá nepředvídatelná pozastavení žádají reakci skrze divákův pohyb.

Inspirací ke zpracování je kniha Viditelné a neviditelné, jejíž (mnohdy nesnadné) čtení ve mně vzbudilo touhu zpracovat prožitek z nočního lesa, kdy jsem dostal list s instrukcemi k přípravě skautské hry. Jelikož jsem měl rozsvícenou červenou čelovku, která v noci ostatní neruší, papír s textem napsaným červenou tužkou se zdál prázdný. Přečtení zprávy proto paradoxně umožnil stín vlastní ruky.

světelná instalace / videoprojekce / site-specific

vítězný projekt 29. ročníku soutěže Ještěd F Kleci v kategorii umění

TUL, budova A

2023

Reference: CAMP, EARCH.cz, T-UNI_TUL