Václav Podestát

Izolace

Společně s Ondřejem Syřiště jsme vytvořili site-specific happening/instalaci pro příležitost slavnostního otevření kreativně kulturního centra Übergrund Linserka v Liberci.

Otevírá téma vztahů mezi izolací a erozí. V multisenzorickém výstavním celku zachází s motivy společného, avšak podléhajícího jedinečnosti a různosti vnímání. Skrze smyslovou fenomenalitu vyzývá k fyzickému kontaktu návštěvníka s místem, jež vyniká svou osobitou rozporuplností. Dílo záměrně konfrontuje nastavené hierarchické řády a rozvádí momenty polemiky.

Happening spočíval v řetězci instalací vnímatelných různými smysly. Návštěvníci byli požádáni, aby odevzdali své boty do připraveného botníku a následně se bosí přesunuli do vedlejší místnosti pokryté měkkou podlahovou izolací mirelon. Zde mohli za doprovodu hudební performance dj AIM vnímat neočekávaným způsobem surové industriální prostory protnuté světelnou instalací dělící místnost do tří různých výškových úrovní. Po ukončení se návštěvníci vrátili do předsíně k botníku, který byl mezitím netušeně zakryt kartonovými deskami s vizuální projekcí. Pro znovuzískání bot byla u botníku dána k dispozici kladiva. Situace byla ponechána k bezprostřední reakci či dohodě návštěvníků.

happening / instalace / site-specific

společně s Ondřejem Syřiště

dřevěný botník, mirelon, světelné reflektory, projekce

Übergrund Linserka, Liberec

22/9/2023

Reference: Übergrund_Linserka