Václav Podestát

Proud

Ve videoprojekci Proud jsem reagoval na způsob sledování filmů ve zrychleném čase. Tzv. speedwatching představuje metodu šetření času díky přehrávání filmů ve větší rychlosti. Práce se věnuje otázce úcty k celistvosti vnímaného díla. Video se skládá ze všech filmů Miloše Formana puštěných současně. Volba filmů Miloše Formana nemusí být chápána jako výlučná. Výběr autora se opírá o záměr pracovat s motivem respektu k filmu jako k celistvému dílu o sobě. Každý film byl oříznut na elementární úzkou linii pixelů, přičemž všechny tyto linie jsou soustředěny vedle sebe v horizontálním svazku uprostřed obrazu. Filmy jsou přehrávány všechny současně včetně zvukové části a jsou spuštěny ve stejný okamžik, v době, kdy filmy skutečně začínají, tzn. včetně titulků a úvodních znělek. Obsah přechází ve zvrstvený tok signálů, které se míjí v rozbíhavém celku.

videoart

všechny filmy Miloše Formana přehrávané současně

2019