Václav Podestát

Hvězdnicovité

Tvorba atlasu hvězdnicovitých rostlin. Autorské fotografie 49 zástupců z čeledi hvězdnicovitých, koncepce atlasu, sazba a příprava pro tisk.

sazba / design publikace / fotografie

2017