Václav Podestát

Dům a lešení

Intervence je výsledkem mé diplomové práce na téma Zakrytí jako metoda, jak vidět více.

„Je-li Bytí skryto, pak právě to je rysem Bytí a žádné odhalování nám to neumožní pochopit“, říká fenomenologický filosof Maurice Merleau-Ponty. Pro hledání nezakrytého pohledu na svět se tedy jeví nutné hledat jiný způsob. Práce předkládá ideu, hledat neskrytost v zakrytí samém.

Námětem úvahy je lešení. Do prostředí vstupuje jako pomezí vrstvy tajemství, charakteru budování, péče, přístupnosti a celistvosti. Je lešení součástí domu? Je dočasné a přesto se bez něj téměř žádný dům v jisté fázi neobejde. Je zárodečnou tkání architektury. Umožňuje její vznik a doprovází životní proces. Rolí lešení je být po boku, pečovat, aby něco mohlo být. Ve své přítomnosti obestírá dům tajemstvím a probouzí zájem o průzkum, jak pod zakrytím vypadá. Nechává vyvstávat otázky kým byl, čím prochází a kým chce být. Je trhlinou v samozřejmosti, která skýtá příležitost navázání blízkého vztahu. Kdo nikdy nechtěl lézt po lešení?

K budově jablonecké sokolovny lešení přistupuje jako vrstva vzájemností. Vztahuje se k paměti a identitě místa, jež umožňuje vnímat a doplňovat. Propojuje perspektivy uvnitř prostředí a navozuje dialog pozorujícího a pozorovaného. Vyzývá k zamyšlení nad naším obýváním veřejného prostoru.

intervence / site-specific

lešenářská konstrukce, vypnutá zelená síť, 19,2 × 11 m

Sokolovna, Jablonec nad Nisou

2023