Václav Podestát

O neuchopitelnosti

Výstava O neuchopitelnosti vychází ze specifik prostředí (A)void Gallery na Rašínově nábřeží v Praze. S jistým druhem nadhledu rozvádí úvahy, zda či do jaké míry je možné prostor obsáhnout, zda není spíše neuchopitelný. Akcentuje širokou škálu možností, jak chápat, vyplňovat a vstřebávat prostor. Hravými kontrasty jako cesta—nemožnost vyzývá k důslednějšímu průzkumu prostorových a materiálních souvislostí, které přesahují rámec galerie do okolního veřejného prostoru.

multimediální instalace / site-specific

společně s Filipem Zemanem

houbičky na nádobí, obrazovka

(A)void Gallery, Praha

2023

Foto 12—17: Richard_Králiček

Reference: Artmap